Salı

SAYIN YOLCULARIMIZIN DIKKATINE

SAYIN YOLCULARIMIZ, 
AŞAGIDAKİ HUSUSLARA UYULDUĞU ZAMAN YOLCULUĞUNUZUN DAHA HUZURLU, RAHAT VE EMNİYETLİ OLACAĞINI UNUTMAYINIZ !
* Ortak  kullanım  alanlarımız  olan İstasyon  ve  Trenlerimizi temiz tutunuz.
* Gar,  istasyon,  duraklarda  ve  trenlerde  sesli  ve  görsel ikazlara  dikkat  ediniz  ve  gerektiğinde  ikazlara  uyunuz. İndirimli  ve  ücretsiz  seyahat hakkı  bulunan  yolcularımız, belgelerini görevlilere göstermek zorundadır.
* Gişelerden bilet alırken madeni para bulundurunuz ve para üstünü kontrol ederek alınız.
* Seyahat  halindeki  trenlerde  kabuklu  yemiş  ve  etrafa  koku yayan yiyecekleri yemeyiniz.
* Seyahatiniz  esnasında  diğer  yolcuları  rahatsız  edecek şekilde;  yüksek  sesle  müzik  dinlemeyiniz,  film  izlemeyiniz ve  etrafınızdaki  yolcularla  ya  da  cep  telefonu  ile  yüksek sesle konuşmayınız.
* Bulunan  her  türlü  sahipsiz  eşyayı tutanak  ile  görevlilere teslim ediniz.

* Engelli,  yaşlı,  hamile  ya  da  bebekli  bayanlara  yer  veriniz.  İniş ve binişlerde öncelik tanıyınız.
* Trenden inenlere öncelik tanıyınız.
* Tren kapılarının kapanmasına engel olmayınız.
* Acil  durumlarda  yetkililerce  yapılan  her  türlü  duyuru  ve talimata can güvenliğiniz açısından uyunuz.
* Trenlerde,  Gar,  İstasyon  ve  duraklarımızın  kapalı alanlarında  4207  sayılı  yasa  gereği  Tütün  mamulleri  ve elektronik  sigara  kullanılması  yasaktır.  Kanun  gereği kullananlar hakkında cezai işlem uygulanır. 
* Gar, İstasyon ve Trenlerde alkol kullanılması yasaktır. 
* Trenlerde silah ve mühimmat taşınması kesinlikle yasaktır. (Trende  görevli  emniyet  personeli  özel  koşullar  altında silah taşıyabilir.)
* Gar, İstasyon ve trenlere her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeler ile girmek yasaktır.
* Yanında ağırlığı 30 kg’ dan fazla veya ölçüleri 120x50x60 cm den  büyük   yükle  binilmez.  Bu  ölçülerden  büyük  eşya  ile seyahat etmek isteyen yolcularımızın bu eşyalarından her biri için fazladan  bedel ödemeleri zorunludur.
* Yolcularımız  yanlarında  taşıdıkları  el  bagajlarında  ve  diğer şahsi  eşyaların  korunması  ve  kollanmasından  sorumludur. Herhangi  bir  şekilde  sahipsiz  veya  terk  edilmiş  olarak bulunan  eşyalar  şüpheli  çanta  veya  paket  muamelesi görecektir.
* Can  güvenliğiniz  için  Demiryolu  hattına  kesinlikle inmeyiniz.  Raylara  eşyanızın  düşmesi  halinde  mutlaka görevlilere haber veriniz. 
* Demiryolu hattına inmek tehlikeli ve yasaktır.  
* Gar,  İstasyon  ve  trenlerdeki  güvenlik  görevlileri  şüpheli görülen  şahıslar  ile  paketleri  arama  gerektiğinde seyahatten men etme  yetkisine sahiptir. 
* Gar, İstasyon ve Trenlerde TCDD’den izin alınmadan el ilanı dağıtımı, afiş yapıştırılması ve reklam yapılması yasaktır.
* Gar,  İstasyon  ve  Trenlerde  seyyar  satıcılık,  dilencilik  vb.  faaliyetlerde bulunmak yasaktır.
* Başka  bir  kişiye  ait  indirim  belgesi,  süresi  geçmiş  belge,  sahte  abonman  kartı  vb.  ile  seyahat  etmek  yasak  olup, seyahat  eden  yolcuların  bu  tür  belgelerine  el  konulur.  Ayrıca; Tam bilet ücreti ile indirim farkı ayrıca tahsil edilir.
* Gar  ve  İstasyon  sınırları  içerisinde  Tekerlekli  sandalye  ve bebek arabası dışında, Bisiklet, kaykay, paten vb. araçların kullanılması yasaktır.
“Girilmez”  levhası  bulunan  alanlara  girilmesi  kesinlikle yasaktır. 
* Trenlerimizde  0-6  yaş  (6 yaş  dâhil)  küçük  çocuklar  ücretsiz seyahat edebilirler.
* Trende imdat freni  v.b donanımı  amacı dışında kullanmak yasaktır.  Kullananlar  hakkında  cezai  işlem  uygulanır. Verdikleri zarar ayrıca tazmin edilir.
* Ambalajı yetersiz akıntı, sızıntı  yapan ve diğer yolculara rahatsızlık verecek derecede koku  yayan eşyalar trenlere kabul edilmez. 
* Bekleme salonlarında ve seyahat esnasında ayakkabılarınızı çıkartmayınız ve ayaklarınızı diğer koltuklara uzatmayınız. 
* Peronlarda, belirlenen emniyetli bölgenin (sarı çizgi) içinde bekleyiniz.

* Gar,  İstasyon  ve  trenlerde  film  çekimi  yapılması  için önceden izin alınmalıdır. 
Aşağıda belirtilenlerin haricinde istasyon ve araçlara hiçbir hayvan sokulmaz. Bunlar; 
* Görme özürlülere refakat eden klavuz köpekler,
* Boyun tasması olması ve kucakta taşınması şartıyla süs köpekleri
* Küçük kafes hayvanları (serbest kaldığında yolculara zarar verebilecek yırtıcı, zehirli vs.  hayvanlar hariç)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

YORUMLARINIZ EDİTÖR ONAYINDAN SONRA YAYINLACAKTIR,İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER..